شماره صفحه
شرحتاریخ ثبت
121نقد استاد خرمشاهي بر عقايد سروش 1388/4/26 11:52:43 ق.ظ10879
122«سروش» ديگريك اصلاح‌گرديني نيست 1388/4/26 11:50:22 ق.ظ8607
123انتقاد شديد مجيدي از سخنان سروش 1388/4/26 11:47:31 ق.ظ9765
124آقاي دكتر سروش، آيا عالمانه سخن... 1388/4/26 11:42:54 ق.ظ8698
125آيا به راستي دكتر سروش رسما نزول... 1388/4/26 02:44:40 ق.ظ8731
13 :تعداد کل صفحات

اخبار وقایع

کپـی‌برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.