شماره صفحه
شرحتاریخ ثبت
131نقدي بر گفتگوي اخير عبدالكريم سروش 1388/4/26 11:56:20 ق.ظ17488
132نقد استاد خرمشاهي بر عقايد سروش 1388/4/26 11:52:43 ق.ظ22348
133«سروش» ديگريك اصلاح‌گرديني نيست 1388/4/26 11:50:22 ق.ظ18324
134انتقاد شديد مجيدي از سخنان سروش 1388/4/26 11:47:31 ق.ظ19694
135آقاي دكتر سروش، آيا عالمانه سخن... 1388/4/26 11:42:54 ق.ظ18377
136آيا به راستي دكتر سروش رسما نزول... 1388/4/26 02:44:40 ق.ظ17864
14 :تعداد کل صفحات

اخبار وقایع

کپـی‌برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.