نيم خورده سگ و خوك حلال است!

اگر تاكنون شنيده بوديد كه اين دو حيوان نجس و حرام گوشت هستند.خداوند متعال در سه آيه از قرآن (173 بقره، و 3 مايده و 115 نحل) مردار و خون و گوشت خوك را از خوردنيهاي حرام اعلام فرموده و در سخن رسول خدا (ص) خوك در كنار سگ نجس معرفي شده و ظرفي كه دهان سگ و خوك به آن رسيده باشد بايد هفت مرتبه شسته و خاك مالي شود.(كتاب الامّ، للامام شافعي: 1/19)

*شافعي مي گويد: خوك هيچ ارزشي ندارد و كسي مالكش نمي شود (كتاب الام: 3/12)

* محي الدين نووي مي گويد: علما بر نجاست خوك اتفاق و اجماع دارند و او را بدتر از سگ مي دانند. (المجموع: 2/568)

ولي بشنويد كه رييس فرقه مالكيها فتوا به پاكي و حليّت داده است و مي گويد: سگها و خوكها طاهر و پاك هستند و نيم خورده آنان نيز پاك و مي شود با آن وضو گرفت و آن را نوشيد و اگر پوزه آنان با غذا تماس پيدا كرد آن غذا حرام نيست و دستور به شستن ظرف غذا صرفاً از روي تعبّد استنه دليل شرعي.

كه اين سخن برخلاف حكم خدا و نظر تمامي فقها اعمّ از شيعه و «سني» است.

طهارة الكلب و الخنزير

أفتي {المالك} بطهارة الكلاب و الخنازير، و سؤرهما طاهر يتوضأ به و يشرب، و إن ولغا في طعام لم يحرم أكله، و عنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد. المغني لابن قدامة: 1/70