به گزارش «شيعه نيوز»، بيشتر از 10 سال است كه كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نيويورك، با استناد به اسنادي 160 صفحه اي به زبان انگليسي، اعلام كرده امير المومنين (عليه السلام) عادل ترين حاكم تاريخ بشر است.

سازمان ملل متحد در سال 2002 نامه امير المومنين (عليه السلام) به مالك اشتر را به عنوان معتبرترين سند عدالت گستر در تاريخ بشر به ثبت رسانده است، نامه اي كه تعجب و شگفتي كارشناسان حقوق بشر اين سازمان را برانگيخت و باعث اقرار آنها به مقام والاي اميرالمومنين (عليه السلام) شد.

نويسنده شيعي مذهب"ولاء الصفار"در مقاله اي ضمن پرداختن به بخش هاي كوتاهي از شخصيت امير المومنين (عليه السلام) در نوشته ي خود به نحوي بر جريان شناخت ناكافي از اين شخصيت بلند مرتبه تاريخ در جامعه امروز و به عنوان مثال كشور عراق اعتراض مي كند.

در اين مقاله آمده است: اكنون سالها از راي گيري سازمان ملل پيرامون اين خطاب امام علي عليه السلام به مالك مي گذرد آنجا كه مي فرمايد: اي مالك مردم بر دو دسته اند،دسته اي برادر ديني تو هستند و دسته اي ديگر در آفرينش با تو همانند، سخني كه با قاطعيت تصويب شد و به عنوان يكي از مراجع قانون گذاري شناخته شد.

وي مي افزايد: مدت زيادي نمي گذرد كه از استادي كه به تازگي به چين سفر كرده بود شنيدم من در چين ميهمان شخصي شدم كه يك سازمان اجتماعي در آنجا داشت، روزي در حال گذشتن از خياباني در اين كشور بوديم به ساختماني بلند و با عظمت و نوشته آن اشاره كرد، از وي پرسيدم اين نوشته به زبان چيني چيست؟ وي گفت اين نوشته از يك شخصيت عربي است كه مردم اينجا آن را به عنوان شعاري در زندگي شان برگزيده اند و به كار گرفته اند، از او پرسيدم نام اين مرد چيست؟ گفت او به علي بن ابي طالب معروف است و جمله نوشته شده اين است: اگر فقر به شكل انساني بر من مجسم مي شد او را به قتل مي رساندم.

اگر يكي از ما كتابخانه كنگره آمريكا در واشنگتن را جستجو كنيم با كتاب ميشل هاملتون با عنوان LOS HISTORY روبرو خواهيم شد، كتابي كه اعجاب اين نويسنده را از شخصيت امير المومنين (عليه السلام) نشان ميدهد؛ اعجابي كه آنرا را در ميان نويسندگان و متفكران غير مسلمان كم مشاهده نكرده ايم.

اما زماني كه به عنوان مثال از يك دانش آموز مسلمان و شيعه مقطع متوسطه در مورد امير المومنين (عليه السلام) سوال مي شود اطلاعات وي از چند جمله تجاوز نمي كند. آيا شايسته نيست امامي كه بيشتراز 110 آيه قرآن در منزلت وي نازل شده است صفحاتي بيشتر در تاريخ را به خود اختصاص دهد؛ تا منبع الهام درس هاي بيشتر و مصداق حقيقي تعاليم خداوند باشد.شيعه نيوز