طرح سؤال:
چگونه ابوبكر و عمر در كنار پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- دفن مي ‌شوند، و حال آن كه از ديدگاه شما آنها كافرند؟!
و مسلمان را نبايد در كنار كفار دفن كرد، چه برسد به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-؟! و چرا خداوند او را از قرار گرفتن در جوار كفّار محافظت نكرد.
و علي كجا بود؟! چرا با اين امر خطرناك و مهم مخالفت نكرد؟!
پس بايد شما بپذيريد كه ابوبكر و عمر -رضي الله عنهما- مسلمان بوده ‌اند و به خاطر جايگاهي كه نزد خدا و پيامبرش داشته ‌اند خداوند افتخار دفن شدن در كنار پيامبر را نصيب آنها كرده است، و يا اينكه بگوييد كه علي در دين و ايمانش راه سازش را در پيش گرفته است!! و علي از چنين چيزي پاك است.

پاسخ كوتاه:
1-دليل حقانيت يا عدم حقانيت، در محل تدفين خلاصه نمي شود.
2-دفن آن دو در خانه ي پيامبر صلي الله عليه و آله با زور حكومتي بود.(غصب زمين) لذا آنان از اين بابت هم معذبند.

پاسخ تفصيلي:
اگر ابوبكر و عمر در زمان زندگاني رسول اكرم(صلي الله عليه و آله)‌ در خانه ايشان و به اجازه ايشان دفن مي شدند بحث درستي بود اما تصميم به دفن ابوبكر و عمر در منزل پيامبر و در كنار مرقد مطهر رسول خدا (صلي الله عليه و آله)‌ تصميم خود آنان و در اوج قدرت و تسلط آنان بر بلاد اسلام به عنوان خليفه المسلمين بود و كسي نمي توانست از اين كار ممانعت نمايد و علي عليه السلام وقتي از امري بسيار مهم تر كه خلافت از جانب خدا و رسول خدا(صلي الله عليه و آله) ‌بود به علت مصلحت جامعه مسلمين چشم پوشي نمودند، از اين امر كم اهميت تر نيز چشم پوشيدند و به تفرقه دامن نزدند.
علاوه بر اينكه ابوبكر و عمر بدون اجازه ورّاث پيامبر(صلي الله عليه و آله)در خانه وي دفن شدند و اگر عايشه را وارث پيامبر بدانند، بايد دانست طبق حكم شرع در باب ارث، وي در مقابل بقيه همسران، از خانه پيامبر يك هفتاد و دوم از هوايي را به ارث مي برد و نمي توانست در مورد زمين منزل پيامبر(صلي الله عليه و آله)‌تصميمي بگيرد!
در مقابل مي بينيم كه امام مجتبي عليه السلام كه سبط اكبر پيامبر(صلي الله عليه و آله) ‌بودند، و پيامبر در مورد ايشان فرمودند"الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، وقتي جنازه آن بزرگوار را جهت دفن در جوار پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)‌بردند،‌ اجازه ندادند و آن حضرت در بقيع دفن شدند و اين نشان از نداشتن جايگاه و منزلت در نزد خدا و رسولش نمي باشد چرا كه در احاديث شيعه و سني منزلت و مقام امام مجتبي عليه السلام غير قابل انكار است.
همچنين دفن شدن در كنار مرقد پيامبر(صلي الله عليه و آله)‌ دليل بر حقانيت نيست و هر صاحب خردي ملاك هاي ديگري براي ايمان افراد دارد نه ظواهري كه كوچكترين ارتباطي به ايمان يا عدم ايمان ندارد!

فطرت