مولف: دكتر عبدالعلي موحدي
ناشر: انتشارات راد نگار
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاييز 85
تعداد صفحات: 280
قيمت: 25000 ريال
مشخصات ناشر:جلد اول از مجموعه:"مباحثي در خلافت و امامت" پژوهشي در مفهوم امامت از ديدگاه شيعه و اهل تسنن شيون پيامبراكرم{صلي الله عليه و آله}(تبليغ و تبيين وحي،