مولف: علي لباف
ناشر: انتشارات منير
مترجم:
نوبت چاپ: اول1382
تعداد صفحات: 207
قيمت: 14000 ريال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدين اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 تلفن:77521836بررسي زهد و ساده زيستي خلفا(بررسي رفتارهاي دوگانه) بررسي عدالت اجتماعي در زمان خلفا(وضعيت رسيدگي به مردم، جامعه طبقاتي، تبعيض نژادي) بررسي عدالت قضا