مولف: دكتر نادر فضلي
ناشر: منير
مترجم:
نوبت چاپ: اول /1384
تعداد صفحات: 77
قيمت: 7500 ريال
مشخصات ناشر: خ مجاهدين چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 77521836تاريخ اسلام مملو از حوادثي است كه در هر كدام آنان فضايل، شايستگي ها و برتري هاي اميرالمومنين عليه السلام متبلور است.در اين كتاب با استفاده از تاريخ مس