مولف: سلمان غديري
ناشر: نرگس
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1377
تعداد صفحات: 78
قيمت: 2800 ريال
مشخصات ناشر:داستان تشرف محدبن عيسي بحريني به محضر مقدس امام زمان عليه السلام دستمايه نوشتن اين كتاب بوده است.ماجرا از آنجا آغاز ميشود كه وزير سني مذهب پادشاه بحر