مولف: دكتر نادر فضلي
ناشر: منير
مترجم:
نوبت چاپ: سوم/1380
تعداد صفحات: 47
قيمت: 6000 ريال
مشخصات ناشر: 77521836يكي از مباحث مهدويت موضوع غلبه ايشان است بر دشمنانشان در زمان ظهور. در اين باب سوالاتي هست از جمله اينكه آيا ايشان با اسباب نظامي روز خواهند جنگيدو..