مولف: محمدباقرانصاري
ناشر: دليل ما
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1383
تعداد صفحات: 88
قيمت: 4500 ريال
مشخصات ناشر: قم خ-معلم معلم 29 پلاك 488 تلفن 7744988ازجمله مسايل مربوط به غديرخم منطقه جغرافيايي غدير است.نويسنده اين كتاب تاريخ سرزمين غدير و موقعيت جغرافيايي آن را در اثر خويش منعكس نموده است.در پايان