مولف: دكتر نادرفضلي
ناشر: منير
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/1378
تعداد صفحات: 47
قيمت: 2000 ريال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدين اسلام، چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 تلفن:77521836نگارنده اين اثر جالب با تكيه بر داستانهاي قرآني طي چند گفتار، دل نوشته هايي مستند به روايات خطاب به جان جهان حضرت وليعصر عليه السلام دارد كه مطالعه اي