مولف: مقاتل ابن عطيه
ناشر: عطر عترت
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ سوم/1382
تعداد صفحات: 72
قيمت: 2500 ريال
مشخصات ناشر:مساله امامت و جانشيني پيامبر صلي الله عليه و آله از مهمترين و گسترده ترين موضوعاتي است كه در طول چهارده قرن گذشته، همواره موردتوجه مسلمانان و محل بحث