مولف: اسد حيدر(محقق فقيد عراقي)
ناشر: نشر آفاق
مترجم: اصغرصادقي
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 413
قيمت: 55000 ريال
مشخصات ناشر: 22847035اين كتاب به موضوع واقعه كربلا پرداخته است و قطعه اي غمبار از تاريخ اسلام را در معرض ديد خواننده قرار ميدهد.مقطع تاريخي مورد بحث كتاب قبل از ولايتعهدي