مولف: محمدباقر انصاري
ناشر: انتشارات تك
مترجم:
نوبت چاپ: نوزدهم
تعداد صفحات: 80
قيمت: 3800 ريال
مشخصات ناشر:اگر بخواهيم يك كتاب كم حجم و خوب در باب واقعه غدير، داستان آن و بخصوص خطبه رسول خدا صلي الله عليه و آله بخوانيم، قطعاً اين كتاب بهترين گزينه خواهد بود