مولف: سيدمحمد ضياء آبادي
ناشر: مركز چاپ و نشر بنياد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: پنجم 1384
تعداد صفحات: 280
قيمت: 15000 ريال
مشخصات ناشر: مركز پخش -تهران خيابان سميه شماره 109 بنياد بعثت، تلفن88822374وسيله جويي براي كسب فيض از مبداء هستي بررسي توسل(لغوي، فطري، قرآن، روايات اهل تسنن، روايات شيعه و....) حدود توسل و استشفاع طرح برخي شبهات و پاسخ به