مولف: خيرا... مرداني
ناشر: انتشارات سپهر آذين
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 512
قيمت: 3000 ريال
مشخصات ناشر: 2901208-0251يكي از اهداف مخالفان اسلام در طول تاريخ فرقه سازي و د امن زدن به اختلافات فرقه اي نزد مسلمانان بوده است.تصوف هم به عنوان يك فرقه كه امروزه با رنگ و لع