مولف: امير مسعود جهان بين (تحرير درس گفتارهاي دكتر سيد محمد بني هاشمي)
ناشر: انتشارات نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 300
قيمت: 24000 ريال
مشخصات ناشر: خيابان شريعتي، روبروي ملك، خيابان شبستري، خيابان اديبي، شماره 62 تلفن 77504683اين كتاب جلد اول يك مجموعه سه جلدي است كه عنوان اين جلد شناخت علم و عقل ميباشد. نويسنده در ابتدا تاملي در واژه هاي علم، عالم و عقل داشته است و سپس