مولف: امير مسعود جهان بين (تحرير درس گفتارهاي دكتر سيد محمد بني هاشمي)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 250
قيمت: 20000 ريال
مشخصات ناشر: خيابان شريعتي، روبروي ملك، خيابان شبستري، خيابان اديبي، شماره 62 تلفن 77504683در دفتر دوم از اين مجموعه رابطه عقل با مقوله دين و بررسي اين سوال كه با وجود عقل، نياز به دين و حجيت آن چگونه خواهد بود مطرح گرديده است. از ديگر سو م