مولف: امير مسعود جهان بين (تحرير درس گفتارهاي دكتر سيد محمد بني هاشمي)
ناشر: نباء
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 244
قيمت: 20000 ريال
مشخصات ناشر: خيابان شريعتي، روبروي ملك، خيابان شبستري، خيابان اديبي، شماره 62 تلفن 77504683نشانه هاي عقل(ترس از كفر، بخشش زيادي مال، كوتاهي سخن، بهره از دنيا در حد قوت و سيري ناپذيري از علم)و حجابهاي آن(هوي،غضب،طمع، آرزو، كبر و عجب، همنشيني