مولف: ميرزا حسين طبرسي نوري (رحمة الله عليه)
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم/ بهار 1380
تعداد صفحات: 872
قيمت: 27000 ريال
مشخصات ناشر: 02517227656اين كتاب شريف در دوازده باب تاليف گرديده است باب اول در مورد ولادت امام زمان، باب دوم اسامي و القاب و وجه تسميه آن حضرت، باب سوم اشاره اي است به خصوصي