مولف: ش.مومني
ناشر: مكيال
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1385
تعداد صفحات: 152
قيمت: 7500 ريال
مشخصات ناشر: www.mekyal.com مركز پخش66950010نويسنده اين كتاب موسيقي را علاوه بر ديدگاه فقهي و شرعي بر مبناي مكتب تشيع از نگاهي ديگر مورد كنكاش و بررسي قرار داده است. وضعيت سلامت جسمي و طول عمر