مولف: دكتر هادي قندهاري
ناشر: اتشارت رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: تابستان86/چاپ دوم
تعداد صفحات: 100
قيمت: 10000 ريال
مشخصات ناشر:كتابي به صورت درسنامه مختصر و مفيد كه در نوع خود عالي است شامل 15 درس كه بعضي عناوين آن عبارتند از لزوم شناخت امام زمان، منجي در قرآن و ساير كتب آسمان