مولف: مهدي قندي
ناشر: اتشارات ديار
مترجم:
نوبت چاپ: دوم /1383
تعداد صفحات: 91
قيمت: 8000 ريال
مشخصات ناشر:اين كتاب مختصراً به آشنايي به مباني واصول تشيع كه يكي از اركان مهم آن اعتقاد به حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه است مي پردازد شامل يك مقدمه و 4 فصل است