مولف: سيدرضاحسيني نسب
ناشر: نشر مشعر
مترجم:
نوبت چاپ: يازدهم پاييز 1383
تعداد صفحات: 248
قيمت: 7000 ريال
مشخصات ناشر:منظور از شيعه چيست؟ در چرايي جانشيني امام علي عليه السلام ايمه چه كساني هستند؟ چرا صلوات بر پيامبر صلي الله عليه و آله را عطف بر آل او ميكنيد؟ عصم