مولف: دكتر علي هراتيان
ناشر: نشر حاذق
مترجم:
نوبت چاپ: پنجم/1387
تعداد صفحات: 96
قيمت: 8000 ريال
مشخصات ناشر:اين كتاب جُنگي است از مطالب متنوع و بسيار جالب راجع به امام عصر عليه السلام بعضي از موضوعات كتاب عبارتند از همه جا سخن از منجي است، ارزش خدمت به آستان