مولف: دكتر عدنان درخشان
ناشر: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي منير
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/1387
تعداد صفحات: 56
قيمت: 8500 ريال
مشخصات ناشر: http://www.monir.comبعد از غدير مردم اين واقعه عظيم را فراموش كردند و عده اي با پشت سر گذاشتن دستورات رسول خدا در سقيفه بنيان انحرافي بزرگ را گذاشتند در اين كتاب ده گزارش