مولف: مسعود راد
ناشر: رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 100
قيمت: 6000 ريال
مشخصات ناشر:اين كتاب مختصر با توجه به روايات و آيات قرآن راههاي پيوند با امام عصر عليه السلام را معرفي مي نمايد و ضرورت ارتباط معنوي با امام عصر عليه السلام را شر