مولف: جواد محدثي
ناشر: نشر مشعر
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم
تعداد صفحات: 96
قيمت: 5000 ريال
مشخصات ناشر: تهران 664512003 قم7776532شمايل پيامبر صلي الله عليه و آله اخلاق و رفتار در خانه و اجتماع جلسات(يادخدا، بي تكلف، جلوس مودبانه، حفظ حريمها، رسيدگي به مشكلات، احترام به ديگران