مولف: ابو علي شقيق بن ابراهيم بلخي
ناشر: موسسه انتشاراتي طور تهران
مترجم: دكتر جلال برنجيان
نوبت چاپ: اول 1382
تعداد صفحات: 267
قيمت: 15000 ريال
مشخصات ناشر: تلفن22065517فروش 44443603اين كتاب ترجمه كتاب ترجمه كتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه ميباشد كه شامل صد باب ميباشد. هر باب حاوي عنواني اخلاقي است كه آن عنوان باتوجه به فرماي