مولف: علي اصغر رضواني
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمكران
مترجم:
نوبت چاپ: اول تابستان 1385
تعداد صفحات: 63
قيمت: 2500 ريال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستي 617تعريف توسل(لغتي و اصطلاحي) فتواهاي وهابيان فلسفه توسل، توسل از ديدگاه قرآن، تاثيردعاي پيامبر صلي الله عليه و آله انواع توسل (به خدا، به طاعت و ايما