مولف: دكتر سيد محمد بني هاشمي به قلم سعيدمقدس
ناشر: انتشارات منير
مترجم:
نوبت چاپ: اول 1385
تعداد صفحات: 474
قيمت: 56000 ريال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدين اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 تلفن:77521836معرفت به مزور (نقش معرفت در زيارت، زيارت در آينه وحي، يكساني حرمت و ثواب زيارت معصومين در زمان مرگ و حيات) معرفت به زيارت(حقيقت دينداري، طريقيت و موض