مولف: محمدباقر انصاري
ناشر: تك
مترجم:
نوبت چاپ: هفتم 1383
تعداد صفحات: 382
قيمت: 17000 ريال
مشخصات ناشر: مركز پخش نشر مولود كعبه قم تلفن 7737410 صندوق پستي 1157-37135گزارش تحليلي از واقعه غدير خم، متن كامل و مقابله شده خطبه غدير زمينه واقعه غدير(نگاهي به تركيب جامعه اسلامي قبل و بعد از هجرت و پس از فتح مكه و در حج