مولف: حسن تاجري
ناشر: نشر آفاق
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: 78
قيمت: 4400 ريال
مشخصات ناشر: خ پاسداران، دشتستان چهارم، نبش زمرد پلاك 43 تلفن 22847035غدير چشمه پاكي در رواق تاريخ(پيام ملكوتي، واپسين سفر، آغاز راه، بوسه بر تربت مادر، ديدار وطن، سفارش ها، وداع با همه، در انديشه ي آينده امت، پهنه غدير