مولف: دكتر سيد محمد بني هاشمي
ناشر: انتشارات منير
مترجم:
نوبت چاپ: اول 1384
تعداد صفحات: 159
قيمت: 13500 ريال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدين اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشكان واحد9 تلفن:77521836پيام غدير در كتاب و سنت(عهدالهي در قرآن، سابقه عدم وفا به عهد خداوند، جزييات عهد الهي در مورد امامت، حجيت پيام غدير براي همه انسانها تا روز قيامت، محت