مولف: واحد پژوهش وتحقيق موعود
ناشر: موعود عصر(عج)
مترجم:
نوبت چاپ: دوم - 1384
تعداد صفحات: 94
قيمت: 6000 ريال
مشخصات ناشر: تهران، صندوق پستي 8347-14155 66956167-66956168"اين كتا ب ازسري كتا ب هاي 40 حديث است كه حاوي احاديث اميرالمومنان علي (ع) درباره حضرت مهدي(عج)است. اين 40حديث در4 فصل اصلي: توصيف حضرت مهدي –