مولف: سيدمهدي شجاعي
ناشر: انتشارات مدرسه
مترجم:
نوبت چاپ: بيست و سوم 1383
تعداد صفحات: 160
قيمت: 7200 ريال
مشخصات ناشر: تهران خ سپهبدقرني پل كريم خان زند كوچه شهيد حقيقت طلب شماره 36 تلفن 9-88800324...... اينها دردهايي است كه نويسنده را -اگر احساس داشته باشد-خاكستر ميكند و قلم را - اگر به تعداد درختان عالم باشد - ميسوزاند و دفتري به پهناي گيتي ر