چرا امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام فرزندان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم هستند؟


در آيه ششم از سوره انعام،خداوند چنين مي فرمايد:
"هدايت نموديم از ذريه نوح يا ابراهيم (نظر به اختلاف تفاسير)، داوود، سليمان، ايوب، يوسف،موسي،هارون، زكريا، يحيي، عيسي و الياس را، كه همه از صالحين بودند."
در اينجا اين پرسش مطرح مي‌گردد كه پدر حضرت عيسي عليه‌السلام كه بوده است؟ از آنجا كه خود قرآن در داستان ولادت حضرت عيسي عليه‌السلام به اينكه حضرت عيسي عليه‌السلام پدر نداشته‌اند با صراحت اشاره نموده است، روشن مي‌گردد جز اين نيست كه خداوند حضرت عيسي عليه السلام را به فرزندان انبياء از طريق حضرت مريم عليه السلام ملحق گردانيده است.
اين آيه مؤيد اين مفهوم است كه منظور از كلام فرزندان ما - أبناءنا- در آيه مباهله (آل عمران:61)، مشخصاً حضرت امام مجتبي و سيدالشهداء عليهماالسلام بوده‌اند.
فخر رازي مفسر بزرگ اهل سنت نيز ذيل همين آيه در مسأله پنجم مي گويد، اين آيه دلالت دارد بر اينكه حسن و حسين [عليهماالسلام ] ذريه رسول خدا (ص) مي باشند. چرا كه خداوند در اين آيه، حضرت عيسي عليه السلام را از فرزندان حضرت ابراهيم عليه السلام قرار داده است (درحاليكه براي حضرت عيسي عليه السلام پدري نبوده است) و اين انتساب از طرف مادر مي باشد. در نتيجه حسنين عليهماالسلام نيز از سوي مادر، فرزندان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم مي‌باشند. هم چنان كه حضرت باقر العلوم و موسي الكاظم عليهماالسلام نزد حجاج و هارون الرشيد به همين آيه در اين مسأله استدلال نمودند، و روشن فرمودند كه خداوند فرزندان دختر را نيز به عنوان فرزند به جدشان نسبت مي دهد.