كليني قدس سره در باب ذنوب از كتاب ايمان و كفر نقل مي نمايد كه امام صادق عليه السلام فرمود: چون مرد گناه كند از نماز شب محروم گردد و عمل زشت از چاقويي كه در گوشت فرو رود سريعتر در كسي كه مرتكب آن شده فرو مي رود.

شخصي نزد سلمان فارسي آمد گفت: اي اباعبدالله! من توان آن ندارم كه در شب نماز به جاي آورم. سلمان گفت: در روز گناه مكن.

امام سجّاد (عليه السلام) هيچ قطره‏اي نزد خدا محبوبتر از اين دو قطره نيست: قطره خوني كه در راه خدا ريخته شود و قطره اشكي كه براي خدا در دل شب فرو افتد (بحار الأنوار: ۶۹ / ۳۷۸ / ۳۱).

همچنين امام صادق (عليه السلام) در باره آثار و فوايد شب زنده داري فرمودند:"شب زنده‏ داري را فرو مگذار زيرا بازَنده كسي است كه شب زنده ‏داري را ببازد (معاني الأخبار: ۳۴۲ / ۱).

شيعه نيوز