بخشي ازپرسش ها وپاسخ هاي آيت الله مظاهري درخصوص حضرت صديقه طاهره كه دركتاب «انديشه هاي ناب» به چاپ رسيده ازنظر مي گذرانيد.

*- چرا به حضرت زهرا (سلام الله عليها)بضعة‌النّبي‌ (پارة تن رسول الله) مي‌گويند

اين مطلب اخذ شده از رواياتي است كه از نبّي مكّرم نقل شده است. و حكايت از شدّت تعلّق آن حضرت به وجود مقدّس حضرت زهرا (سلام الله عليها)دارد زيرا نسل مبارك پيامبر اكرم يعني وجود مبارك ايمّة اطهار( از ناحية مقدّسة حضرت زهرا& است.

*- معناي حقيقي كلام نبيّ اكرم كه خطاب به حضرت زهرا(سلام الله عليها) مي‌فرمودند: «فِداها اَبوها» چيست آيا صرفاً يك بيان عاطفي است يا حقيقتي بالاتر از آن

اين‌گونه عبارت‌ها ـ كه در زيارات مختلف نيز نسبت به حضرات معصومين( به طور مكرّر آمده است مانند «بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي‏» يا «بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي» كه در زيارت عاشورا و زيارت جامعة كبيره وارد شده است ـ كنايه از شدّت محبّتي است كه معلول شناخت حقيقت و درك شأن و شخصيّت آن حضرات بوده است و كنايه از اين‌كه اگر همه چيز فداي آن حقايق قدسي و آن عظمت‌هاي معنوي و آن شخصيّت‌هاي الهي گردد به‌جا و شايسته است بنابر اين تعبير «فِداهَا أبوها» كه پيامبر اكرم خطاب به حضرت زهرا(سلام الله عليها) مي‌فرمودند و نيز تعبيرهاي مشابه به آن كه به صورت مكرّر بيان فرموده‌اند معلول شناخت ايشان از مقام رفيع و قدسي حضرت فاطمة زهرا(سلام الله عليها) است.

* سخن نبيِّ اكرم كه‌ مي‌فرمايند: «وقتي مشتاق بوي بهشت مي‌شوم فاطمه را مي‌بويم» به چه معنايي است

اگر چه همة‌ اهل بيت رايحة طيّبة سبحاني دارند و منوّر به نور مقدّس الهي هستند لكن حضرت زهرا مظهر لطافت تامّ‌ و نور اتمّ الهي هستند. و چنان‌كه پيش از اين نيز گفتيم منشأ و سرچشمة وجودي آن حضرت بنـا بر روايات اهل ‌بيـت از بـهشت خـداوند تعالي بوده است. و آن حضرت يك موجود قدسي و ملكوتي بوده‌اند كه به شكل انسان در اين عالم ظاهر و بارز شده‌ است.

*-‌ در جريان مهاجرت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) به مدينه حضرت‌ زهرا(سلام الله عليها) چگونه مهاجرت كردند و همراه با چه كساني به مدينه رفتند

عدّه‌اي و از جمله حضرت زهرا(سلام الله عليها) به سرپرستي اميرالمؤمنين مهاجرت كردند.

*- فدك چه بوده است و حضرت زهرا(سلام الله عليها) چگونه مالك آن شده بودند

فدك منطقه‌اي واگذار شده از سوي خداوند متعال به حضرت رسول بوده است كه در قرآن و روايات به اين‌گونه موارد «فيء» گفته شده و در تحت مالكيّت نبّي مكرّم بوده است و آن حضرت به امر خداوند سبحان آن را به حضرت زهرا(سلام الله عليها)واگذار فرموده‌اند و چنانكه از روايات استفاده مي‌شود اين واگذاري به‌خاطر حقّي بوده است كه حضرت خديجه(سلام الله عليها) به اسلام عزيز داشته‌اند.

*- تظلّم خواهي اهل بيت(عليهم السلام) در مورد فدك به خاطر چه بود آيا دفاع از مال شخصي بوده يا دفاع از مال امّت

اوّلاً دفاع از مال واجب است به ويژه آن‌كه قصد تقويت اسلام را با آن مال داشته باشند.لكن آن‌چه را بايد توجّه داشت نكتة دوّم است و آن اين‌كه غصب فدك به‌عنوان اين‌كه بيت‌المال‌ است و يا به‌‌بهانة اين‌‌كه پيامبر از خود ارث باقي نمي‌گذارد يك بدعت تاريخي و يك ظلم بزرگ بود كه ايستادگي در مقابل بدعت و ظلم از واجبات بزرگ در اسلام است و اهل‌بيت در مقابل اين بدعت و ظلم ايستادگي فرمودند.

*-‌ علّت دشمني برخي از زنان پيامبر با حضرت زهرا(سلام الله عليها) و اميرالمومنين چه بوده است

اين‌گونه دشمني‌ها از صفات رذيله به‌ويژه رذيلت بزرگ حسد سرچشمه مي‌گيرد.

شيعه نيوز