آيا امكان دارد پيامبر براي خودش جانشين تعيين نكرده باشد و اين كار را به مردم سپرده باشد؟

پاسخ 1: خير زيرا پيامبر در مواردي كه حتي براي مدتي كوتاه از مدينه خارج مي شدند براي خود جانشيني تعيين مينمودند چگونه يامبر براي حفاظت از ديني كه براي آن 23 سال زحمت كشيده اند و تازه به دين اسلام روي آورده اند مسيولي تعيين ننمودند؟ و اساسا عقل انسان نيز چنين حكمي نمي كند.

پاسخ 2: بسياري از رؤساي قبايل عرب به شرط آنكه بعد از پيامبر بعنوان وصي پيامبر تعيين شوند حاضر بودند از پيامبر حمايت كنند و مسيله اي به اين روشني نعوذ بالله چگونه به ذهن خود پيامبرنرسيده است؟ بلكه بايد گفت مسيله اي به اين مهمي نيز تكليف او نيست, بلكه خدا برا حفظ دين خود اولي مي باشد, كه خليفه وجانشين بعد از پيامبر را مشخص نمايد,لذا پيامبر در پاسخ در خواست رؤ ساي قبايل كه جانشيين بعداز او را, شرط حمايت از رسول خدا قرار ميدادند, ميفرمود ((الله اعلم حيث يجعل رسالته))1 يا اينكه در پاسخ عامر ابن الطفيل فرمود ((ليس ذالك الي اما ذلك الي الله يجعله حيث يشا))2

پاسخ 3: مسيله تعيين جانشين به فكر ابوبكر (خليفه اول) و عمر (خليفه دوم)و معاويه و... هر يك از خلفا بني اميه و بني مروان و بني عباس رسيده ولي به فكر اشرف مخلوقات و انبيا نرسيده است,آيا چنين حرفي صحيح به نظر مي رسد؟

پاسخ4: ادعاي ما مسلمين اين است كه دين اسلام كامل ترين دين بوده پس چگونه خدا و پيامبر اين امر را فراموش كرده اند و آن را به مردم سپرده اند اين سخن با اكمال دين سازگار نيست.

پاسخ5:چگونه ممكن است پيامبر اسلام (ص) كه آنقدر روي وصيت براي مؤمنين سفارش كرده است خود وصيتي در رابطه با موضوعي به اين مهمي نكرده باشد,تا مردم به ناچار مجبور به تعيين خليفه شوند؟

پاسخ 6: برفرض محال كه پيامبرخدا اين امر را به مردم سپرده باشد پس چرا توسط هيچيك از فرقه هاي مدعي اين امر مدركي معتبر براي آن عرضه نمي كنند؟ بلكه برعكس در كتب شيعه و برخي از كتب اهل سنت مداركي دال بر نصب امير المؤمنين برخلافت بعد از پيامبر در غدير خم وجود دارد. پاسخ 7: نام اوصيا انبيا در كتب الهي وجود دارد خود اين امر دلالت براهميت اين مسيله دارد و پيامبرخاتم نيز نمي توانسته از اين امر مستثنا باشد.

1- سيره ابن هشام /ج2/ص424 باب عرض رسول الله نفسه علي القبايل – سيره حلبيه/ج2/ص3
2 -تفسير طبري /ج2/ص151 ذيل آيه 13 سوره رعد

سايت فطرت