ديبورا ليندسي» كشيش كليساي"ويرست كاميونتي"در ايالت اوهايو با اشاره به جريان اسلام‏هراسي در آمريكا، آيات قرآن كريم را نشان از عظمت آن توصيف كرد.

وي در اين باره گفت: در بسياري از آيات قرآن مجيد بر صلح و دوستي و عشق به خداوند و نهي از قتل و خونريزي تأكيد شده است.

ليندسي پيروان اسلام را به تسليم‏شدگان در برابر تقدير خداوند توصيف كرد و اظهار داشت: پيام اصلي قرآن همانند انجيل، صلح، عدالت، توجه به ديگران و عدم فساد در زمين است كه اين پيام‏ها نشان‏دهنده ايمان است و در صورتي كه جهانيان از آن پيروي كنند، دنيا از شر بلايا مصون مي‏ماند.

اين كشيش آمريكايي با كنايه به كشيش هتاك به قرآن، خواستار پايان دادن به حمله به ديگر اديان شد و گفت: تعاليم مسيحيت پيروان خود را از آتش زدن كتب مقدس ديگر اديان بازمي‏دارد.

وي با انتقاد از رسانه‏ها در دامن زدن به اسلام‏هراسي تصريح كرد: آمريكا در حال حاضر نيازمند مقداري تواضع ديني براي اجراي صلح است.

1389/06/31 6:00 PM - ابنا