كتابخانه اي در پايتخت پاكستان به نام اسامه بن لادن رهبر كشته شده القاعده نامگذاري شد.

مهر به نقل از بي بي سي نوشت: كتابخانه يك مدرسه ديني وهابي در اسلام آباد به نام"بن لادن"نامگذاري شد.

كتابخانه يك مدرسه ديني وابسته به مسجد قرمز به نام اسامه بن لادن رهبر سابق گروه تروريستي القاعده نامگذاري شد.

پيشتر گفته شده بود كه اين مسجد ارتباط نزديكي با گروه القاعده دارد و از همين رو در حمله نيروهاي امنيتي پاكستان به اين مسجد در سال 2007 شماري كشته و زخمي شدند.

اسامه بن لادن در سال 2011 در حمله كماندوهاي آمريكايي به محل اختفاي او در پاكستان كشته شد.

بنا بر اين گزارش در تراكت هاي نصب شده بر در و ديوار اين كتابخانه اسامه بن لادن رهبر گروه تروريستي القاعده شهيد خوانده شده است.
تابناك