به گزارش«شيعه نيوز» در ادامه تحولات جاري در عربستان چندي پيش «جنبش معارض الكرامه» با هدف متحد كردن جريان هاي معارض عربستاني در برابر محمد بن سلمان ولي عهد سعودي اعلام موجوديت كرد.

به نظر مي رسد تحولاتي كه ماه‌هاي اخير كشور عربستان سعودي شاهد آن است سمت و سو و سبك و سياق متفاوتي دارد به گونه اي كه چندي پيش فعالان معارض عربستاني از تشكيل جنبش سياسي معارضي خبر دادند كه در چارچوب آن مطالبات مشروع و بر حق خويش از حكومت سعودي را دنبال كنند.

در اين ارتباط «معن الجربا» فعال معارض عربستاني از تاسيس «جنبش الكرامه» خبر داد و اعلام كرد كه هدف از تاسيس اين نهاد سياسي پيگيري حقوق مشروع مردم عربستان از جمله بهره مندي از قانون اساسي و حقوق شهروندي در شبه جزيره العرب است.
معن الجربا موسس جنبش الكرامه

معن الجربا اين خبر را طي مراسم بزرگداشت دومين سالگرد شهادت آيت الله شيخ «نمر باقر النمر» روحاني شيعي عربستاني در بيروت پايتخت لبنان اعلام و تاكيد كرد كه اين جنبش تمام اصول و مبادي اعتقادي و مبارزاتي آن روحاني بزرگ و مواضع و ديدگاه هايش در امر مقاومت و ايستادگي را اتخاذ كرده و سرلوحه كار و فعاليت خود قرار خواهد داد.


به همين منظور وي از همه مردم عربستان خواست تا سخنراني ها و تصريحات آن شهيد بزرگوار را احيا كرده و از مواضع و ديدگاه هايش الهام بگيرند.

اين معارض عربستاني در ادامه خاطر نشان كرد كه جنبش الكرامه بر پايه سخنان و تصريحات شهيد آيت الله نمر تاسيس و فعاليت خود را آغاز مي كند و در اين راستا ميراث علم و دانش برجا مانده از آن شهيد بزرگ سنگ بناي آغاز فعاليت اين جنبش جهت دستيابي به كرامت بشري و تحقق شرافت انساني خواهد بود كه آن روحاني و عالم فقيه در راه دستيابي به آن به فيض شهادت نايل آمد.
نمر باقر النمر در پي اعتراضات شيعيان عربستان در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد و در روز چهارشنبه ۱۵ اكتبر ۲۰۱۵ دادگاه جنايي عربستان سعودي به «اعدام با شمشير و به صليب كشيده شدن در انظار عمومي» محكوم و در ۲ ژانويه ۲۰۱۶ اعدام شد.

معن الجربا در ادامه تصريح كرد كه شهيد آيت الله نمر در طول زندگي پر بارش همواره بر حفظ كرامت بشري تاكيد داشت و آن را هديه اي الهي به انسان مي دانستند كه هيچ كس اجازه تعرض به آن را ندارد.

علاوه بر اهداف فوق الذكر اساسنامه اين جنبش به موضوعات و قضاياي ديگري مانند انجام اصلاحات تضمين حقوق شهروندي اعتقاد به اينكه قضيه فلسطين مهمترين و اولين قضيه جهان عرب و اسلام مي باشد حمايت از مقاومت در برابر اشغالگري صهيونيستي در لبنان و فلسطين نيز به عنوان اهداف ديگر جنبش اشاره و بر تحقق آنها تاكيد مي كند.

اساسنامه جنبش الكرامه اين جنبش را جنبشي مردمي و معارض معرفي مي كند كه در كشور عربستان فعاليت خواهد داشت و مهمترين هدف آن انجام اصلاحات و محقق كردن حقوق مشروع ملت عربستان مي باشد لذا در اين راه منادي تحقق كرامت و شرافت و عدالت و مساوات و حقوق بشر در ميان تمام اقشار و طيف هاي جامعه عربستان به دور از تبعيضات ديني نژادي طايفه اي و طبقاتي است.

به همين منظور جنبش الكرامه شريعت اسلامي را به دور از تبعيض در فرق و مكاتب آن منبع اساسي و اصلي قانونگذاري در كشور تلقي كرده و خواستار اصلاحات و تغييرات مسالمت آميز با به خدمت گرفتن تمام راهكارها و راهبردهاي قانوني به رسميت شناخته شده از سوي سازمان ملل متحد و ملل آزاده جهان جهت دستيابي به حقوق مشروع مردم عربستان مي باشد چون بر اين باور است كه مردم تنها منبع قدرت و عامل صاحب حق در تعيين سرنوشت خويش و نوع نظام حاكم بر كشورشان مي باشند.

در بخش ديگري از اساسنامه اين جنبش مي خوانيم: الكرامه... جرياني ملي – مردمي – عربي است و يكي از مهمترين خواسته هاي آن تشكيل مجلس شورا و مجلس ملت (پارلمان) منتخب مي باشد كه بيانگر و نماد قدرت قانونگذاري در كشور باشد.


از اين جهت جنبش الكرامه دولت مدني دموكراتيك را بهترين و مناسب ترين شكل نظام حكومتي و دولت مدرن مي داند كه با روح و جوهره اسلام نيز همخواني و مماشات دارد.

در اين راستا اين جنبش خواستار اجازه تشكيل و فعاليت احزاب سياسي است كه خود را نماينده ديدگاه ها و جريان هاي مختلف فكري جامعه مي دانند و در اين باره لازم است دولت و حكومت به صورت مستقيم از ميان مردم و نه خاندان حاكم تشكيل شود كه به مثابه قدرت اجرايي كشور خواهد بود و تحت اشراف و نظارت قوه مقننه فعاليت خواهد كرد. همچنين ضرورت دارد مردم از طريق دو قوه مقننه و قضاييه بر نحوه مصرف و هزينه كرد اموال عمومي و بيت المال نظارت داشته باشند.
**اتحاد جريان‌هاي معارض عربستاني بر عليه آل سلمان**

در اساسنامه اين جنبش حمايت از طرح هاي مقاومت و آزاديبخش عربي و اسلامي در منطقه حمايت و پشتيباني از عدالت اجتماعي و كرامت و شرافت انساني و آزادي انديشه و حقوق بشر و مبارزه با صهيونيسم جهاني به عنوان اهداف قومي و اسلامي الكرامه ياد شده كه بر پايه و اساس آنها استوار است.

به اين ترتيب آشكار مي گردد كه جنبش الكرامه جرياني ملي – مردمي – عربي است نه يك حزب سياسي كه قضيه فلسطين و قدس شريف را اولين و اساسي ترين قضيه خود و ملل و كشورها و دولت هاي عربي هسته و كانون اصلي امت عربي و اسلامي مي داند و خواستار محافظت و دفاع از تماميت ارضي و جغرافيايي و امنيت اقتصادي و اجتماعي آن در برابر تهديدات و خطرهاي خارجي است.
موسس الكرامه: انقلاب ما در راه است

معن الجربا كه موسس جنبش الكرامه شمرده مي شود اين جنبش را اعتراضي از نوع ديگر و مغاير با آنچه تاكنون در عربستان ديده شده و به اعتراض هاي سنتي معروف شده معرفي مي كند. در صدايش قاطعيت و جديت را مي توان لمس كرد. مي گويد كه براي گفتن سخن حق و رساندن آن به گوش پادشاهان ظالم و شاهزادگان مستبد از پاي نخواهد نشست چراكه در سايه سكوت و مماشات در برابر آنچه در عرصه سياسي جريان دارد آن را فريضه اي واجب براي خود مي داند.

معن الجربا فعاليت هاي سياسي خود را در داخل عربستان از سال ۲۰۰۶ ميلادي پس از شكست نظامي رژيم صهيونيستي از جنبش حزب الله در جنوب لبنان آغاز كرد و از آن تاريخ تاكنون همواره تلاش كرده فعاليت هاي خود را عليه رژيم سعودي افزايش دهد و در اين راه سعي كرده چالش ها و موانع ايجاد شده به ويژه از سوي سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي سعودي را از پيش رو بردارد و هم اكنون پس از حدود ۱۱ سال فعاليت و كسب تجربه تلاش هاي خود را بر پياده سازي طرح متحد كردن معارضان عربستاني در داخل و خارج متمركز كرده است.
موسس الكرامه: انقلاب ما در راه است

وي سال هاي فعاليت سياسي خود را به دو بخش تقسيم مي كند و ميان آنچه اكنون دست به آن مي زند با آنچه در سال ۲۰۰۶ ميلادي انجام مي داد تفاوت بسيار قايل است. مرحله اول فعاليت هاي جربا مصادف با پادشاهي ملك عبد الله بود و او در عربستان اقامت داشت و به لطف رابطه نسبي با شاه سابق عربستان از حمايت و مصونيت وي نيز بهره مند مي شد (ملك عبد الله همسر دختر عمه معن الجربا و شاهزاده نايف بن عبد العزيز وزير اسبق كشور عربستان همسر دختر خاله وي شمرده مي شدند) اما اين امتيازات خانوادگي خيلي زود كارآمدي خود را از دست دادند.

در ابتدا تلاش شد از سوي نظام حاكم جذب شده و به خدمت اهداف آن درايد لذا پس از مسدود كردن وبگاه الكترونيكي اش به نام «حوار و تجديد» (گفتگو و نوگرايي) فعاليت در روزنامه «عكاظ» چاپ رياض به وي پيشنهاد شد.

خود در اين باره مي گويد: مي دانستم وبگاه ام را مسدود و تعطيل خواهند كرد چون در راستاي سياست ها و اهداف نظام حاكم از آن استفاده نمي كردم. در مقالات و مطالبي كه در وبگاه ام منتشر مي كردم تمام توان و تمركز خود را روي موضوعاتي مانند حل اختلافات اهل سنت و شيعيان فراهم كردن زمينه اتحاد و انسجام آنها و نزديك كردن ديدگاه ها و سراتجام وحدت شيعي – سني متمركز مي كردم كه به بياني خدمت به خط مقاومت از تريبون رسمي سعودي بود.

مسدود شدن وبگاه و پيشنهاد كار جديد يا در واقع تحميل كار جديد كه اجازه هرگونه ابراز ديدگاه و عقيده را از وي سلب مي كرد شرايط را براي الجربا به شرايطي بسيار سخت و نفس گير تبديل كرد لذا تصميم به مهاجرت از كشور مي گيرد و در سال ۲۰۱۴ ميلادي با اعلام مواضع حاميانه خود از محور مقاومت و نظام سوريه و شخص «بشار اسد» رييس جمهوري سوريه تصميم خود را عملي مي كند.

البته يك سال قبل از آن يعني در سال ۲۰۱۳ ميلادي كه بحران تحميلي به سوريه به اوج خود رسيده بود و ماهيت واقعي آن تا حدود بسيار زيادي براي جامعه بين المللي برملا شده بود به ويژه در مقطع زماني كه آمريكا دمشق را به اقدام نظامي مستقيم در عرصه ميداني سوريه تهديد مي كرد معن الجربا تلاش كرده بود طرح «اتحاد قبايل و عشاير عرب در حمايت از محور مقاومت» را اجرايي كند و در اين راه با بسياري از قبايل داخل عربستان و همچنين شماري از قبايل خارج عربستان در عراق و اردن و سوريه به ويژه قبايل نزديك يا وابسته به قبيله اش «شمر» به توافقاتي نيز دست يافته بود.

اين فعال معارض عربستاني بر اين باور است كه «مكتب وهابيت هيچ گاه نماينده و نماد اهل سنت نبوده و نخواهد بود بلكه جرياني منحرف است كه ابن تيميه آن را ابداع كرد» و از آنجا كه به اعتقاد وي جرياني متحجر و به دور از تحولات روز دنياست آن را نفي و رد كرده در مقايل بدون بيم و هراس از نظام حاكم و سركوبگري هايش به حمايت از تمام جنبش هاي مقاومت در جهان عرب و كشورهاي اسلامي برخاست.


در اينجا مي گويد: «موضوع حمايت از جنبش هاي مقاومت در منطقه براي من موضوعي ارزشي و اعتقادي است... آن را فريضه اي واجب مي دانم كه از جانب خداوند بر من تكليف شده... فريضه گفتن سخن حق به ويژه اينكه هركس را كه مي بينيد يا بيم جان دارد و سكوت مي كند يا همراه نظام حاكم مي شود... در اين شرايط گفتن سخن حق از واجب كفايي به واجب عيني تبديل مي شود».
ديدار «معن الجربا» با «شيخ الكعبي» دبير كل مقاومت اسلامي نُجَباء

الجربا روايت مي كند كه فعاليت هاي وي چندان هم بي خطر نبوده است از جمله اينكه بارها از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي تهديد به بازداشت و سلب تابعيت شده است... علاوه بر اينكه وي براي ۵ سال از كشور ممنوع الخروج شده بود اما هيچ يك از اين اقدامات نتوانستند او را از مبارزه با نظامي كه با مردمانش چون برده و بنده برخورد مي كند باز نداشت.

اين معارض عربستاني با استناد به شيب تند و سريع تغيير و تحولات جاري در عربستان به ويژه بحران مالي و اقتصادي كه مردم عربستان به خاطر سياست هاي اقتصادي و مالي «محمد بن سلمان» ولي عهد اين كشور با آن دست به گريبان هستند و همچنين روند گسترده بازداشت ها در سطوح مختلف اجتماعي از طبقه حاكم گرفته تا مردمان عادي نتيجه گيري مي كند كه «تحركات اعتراضي در عربستان به شكل و قالب سنتي دنبال نخواهد شد».

وي دراين باره توضيح مي دهد: «با اينكه شاهد برگزاري راهپيمايي ها يا تجمع ها يا تحصن هاي اعتراضي يا تظاهرات عليه نظام حاكم و بستن راه ها و خيابان ها نيستيم در مقابل شيوه ها و راه هاي جديدي از سوي مردم جهت نشان دادن و تعبير خشم و غضب و نارضايتي اشان از نظام حاكم ابداع شده كه در آنها قدرت سركوب و قلع و قمح معارضان از رژيم گرفته شده است».

به گفته اين معارض عربستاني فعاليت هايي اعتراضي سنتي و مرسومي چون برگزاري تظاهرات يا راهپيمايي اعتراض آميز در خيابان ها و مناطق مختلف عربستان جاي خود را به فعاليت در رسانه ها به ويژه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي داده است.

به اعتقاد موسس جنبش اعتراضي الكرامه كه موجوديت خود را به طور رسمي در ژنو ثبت كرده نظام حاكم بر عربستان تلاش بسيار گسترده اي انجام مي دهد تا مانع ديده شدن اعتراض هاي داخلي در كشور شود يا دستكم تا جاي ممكن سعي مي كند اين اعتراض ها را بي نقش و بي اثر جلوه دهد در حالي كه همه از نقش و جايگاه قبايل در عربستان اطلاع دارند و مي دانند در صورت قيام آنها ديگر جايي براي نظام حاكم در كشور نخواهد بود به همين دليل يكي از مهمترين اهداف جنبش الكرامه احياي نقش و جايگاه قبايل در ساختار سياسي كشور خواهد بود.
دستگيري و اعدام راهبرد بن سلمان براي برخورد با مخالفان

معن الجربا توضيح مي دهد: «سركوبگري شديد و بي رحمانه نظام حاكم مردم عربستان را به بيان اعتراض و اعلام نارضايتي خود در فضاي مجازي و مخفي كردن به عمد رهبران اشان واداشته است كه نمونه بارز آن اعتراض هاي صورت گرفته به افزايش بهاي خدمات دولتي مانند آب و برق و بهداشت بود با اين حال مردم عربستان بايد بر اين ترس و وحشت از نظام فايق آيند و با شكستن سكوت خود فرياد اعتراض خود را مستقيما به گوش نظام حاكم برسانند چراكه اين ترس و سكوت به حربه اي در دست حكومت تبديل شده تا به سياست هاي ظالمانه خود و تحريف و سر پوش نهادن بر واقعيت هاي جاري در كشور ادامه دهد. اما اين گفته هيچ گاه به معناي خروج از چارچوب اعتراض هاي مسالمت آميز نخواهد بود.

به اعتقاد اين فعال سياسي عربستاني رسيدن محمد بن سلمان به قدرت و تكيه زدن وي بر تخت سلطنت در عربستان به مثابه جرقه اي خواهد بود كه آتش اعتراض هاي گسترده و فراگير داخلي را در عربستان شعله ور خواهد كرد اعتراض هايي كه تمام طيف ها و گروه هاي جامعه و نهادها و ارگان هاي سياسي ديني اجتماعي و مردمي و به ويژه اعضاي خاندان سعودي را در آن حضور و مشاركت خواهند داشت.

در اين رابطه بيشتر بخوانيد:

احتمال كودتاي خاموش در رياض

در اين شرايط دور از انتظار نيست با به قدرت رسيدن محمد بن سلمان شاهد سومين يا چهارمين در خاندان سعودي اين بار عليه محمد بن سلمان باشيم كه گوشه اي از آن را دو ماه گذشته طي تجمع اعتراض اميز شاهزادگان سعودي مقابل كاخ سلطنتي در رياض شاهد بوديم.

درباره سياست هاي ماجراجويانه عربستان سعودي به طور عام در منطقه و منطقه خليج فارس به طور خاص الجربا معتقد است اين سياست ها به فروپاشي شوراي همكاري يا تعليق فعاليت هاي آن منتهي شود در اين شرايط انتظار مي رود سه كشور عربستان بحرين و امارات در صدد تشكيل ايتلافي مستقل بين خود بر آيند.

در خصوص قطر نيز اين معارض عربستاني دوحه را دروازه نفوذ تركيه و اخواني ها به منطقه خليج فارس مي داند به ويژه پس از بحران ايجاد شده بين رياض و دوحه كه به خروج قطر از يوغ و قدرت عربستان سعودي منتهي شد.

معن الجربا ذره اي ترديد ندارد كه پس از بحران ايجاد شده با قطر كويت و پس از آن عمان اهداف بعدي تقابل عربستان سعودي خواهند بود و در اين بين بايد در انتظار رويارويي نهايي و پاياني بين عربستان سعودي و امارات متحده عربي باشيم.

اما به گفته معن الجربا يكي از مهمترين طرح هاي جنبشي كه تاسيس كرده تشكيل جبهه متحد و منسجم از نيروهاي معارض عربستاني است كه در اين مقطع زماني حريان ها و كروه هاي معارض عربستاني ذيل را در برمي گيرد:

- جريان معارض اهل تسنن سلفي

- جريان معارض اهل تسنن إخواني

- جريان معارض اهل تسنن صوفي

- جريان معارض ليبرال

- جريان معارض شيعي
خط و نشان يادگاران آيت الله نمر براي «بن سلمان»
طرح اتحاد نيروهاي معارض عربستان

اين طرح بر متحد كردن تمام نيروهاي معارض عربستاني در داخل و خارج از هر مشرب و گرايش فكري و ايديولوژيكي و سياسي بدون اعمال هرگونه ادغام و تلفيق در آنها و حفظ ماهيت و هويت مستقل آنان مبتني است. اين اتحاد و يا ايتلاف نيروها و جريان هاي معارض عربستاني «جبهه متحد نيروهاي معارض عربستان» را با هدف مشترك خدمت به منافع ملي عربستان تشكيل خواهند داد و همگي بر اصول و مبادي ذيل متفق القول خواهند بود

- آزادي بيان

- آزادي تشكيل احزاب و فعاليت سياسي

- تشكيل پارلمان منتخب مردمي و به تبع آن دولتي مردمي به واسطه حزبي كه اكثريت آرا را در انتخاباتي آزاد و سراسري به دست آورده باشد

- نظارت بر اموال عمومي و محافظت از بيت المال

- باز خواست مسيولان متخلف در هر پست و مقامي و پاسخگويي انها در برابر قانون

- بر قراري عدالت مساوات برابري و تامين كرامت و شرافت انساني

- برگزاري همه پرسي انتخاب نظام حاكم و نحوه اداره امور كشور

- سر فرود آوردن تمام گروه ها و جريان هاي معارض در برابر خواسته ها و مطالبات مردمي و عمل به آنها

همان گونه كه گفته شد كشور عربستان از معدود كشورهايي است كه در آن نه تنها خبري از فعاليت جريان ها و احزاب سياسي نيست بلكه در اين كشور نهادهايي چون دولت مردمي و دموكراتيك پارلمان قوه قضاييه قانون اساسي و حقوق شهروندي بي معني است در چنين شرايطي اعلام موجوديت جريان ها و جنبش هاي معارض به ويژه فعاليت كارأمد آنها از يك سو رخ دادي خوشايند و از سوي ديگر نه چندان اميدوار كننده است چراكه فعاليت چنين نهادها و سازمان هايي با توجه به شرايط اجتماعي و فضاي سياسي حاكم بر كشور بسيار سخت و حتي غير ممكن است با اين حال نبايد از چنين رخ دادهايي به سادگي گذشت چون از اين توان بالقوه برخوردار هستند كه زمينه ساز تحولات بزرگ اجتماعي و سياسي در يك كشور به ويژه عربستان سعودي شوند.
منبع: مشرقشيعه نيوز