به گزارش«شيعه نيوز» مسيولان سعودي در مناطق شيعه نشين عربستان با پرونده سازي عليه شيعيان اقدام به باج خواهي از آنها مي كنند.

مدير مركز مبارزه با جرايم اطلاعاتي و تحقيقات جنايي در منطقه الاحساء با تهديد شهروندان شيعه در اين منطقه و پرونده سازي عليه آنها اقدام به باج خواهي مي كند.

عبدالله النعيم مدير اين مركز يكي از مسيولان سعودي است كه با افسران زيردست خود به باجگيري از شهروندان شيعه در الاحساء اقدام مي كند.

او از طريق يكي افسران خود با شهروندان شيعه تماس مي گيرد و آنها را به حمايت از حزب الله لبنان يا انتشار تصاوير مراجع ديني ايراني و فعاليت به نفع جمهوري اسلامي ايران در شبكه هاي اجتماعي متهم و آنها را براي بازجويي احضار مي كند. او پس از آن به آنها پيشنهاد مي كند در قبال پرداخت 200 هزار ريال سعودي اتهامات آنها را رفع خواهد كرد و در بيشتر موارد قربانيان از ترس زندان يا اعدام آن را پرداخت مي كنند.

يكي از اين قربانيان كه با النعيم صحبت كرده بود گفت: «يكي از افسران بازپرسي با من تماس گرفت و خواست كه براي مسيله مهمي به آنجا بروم. من با او ملاقات كردم و او به من گفت كه اطلاعاتي دارد كه نشان مي دهد اعلاميه هايي را در حمايت از حزب الله و تصاويري از سيد حسن نصرالله دبيركل آن و مراجع ديني ايراني منتشر كرده ام كه اين جرمي است كه تا 5 سال حبس و 500 هزار ريال جريمه مجازات دارد. او از من خواست پيش از انتقال من به رياض اين مشكل را حل كنم و با افسري به نام النعيم گفتگو كنم و زماني را براي اين ديدار مشخص كرد. النعيم در اين ملاقات از من خواست براي بستن اين پرونده 200 هزار ريال بپردازم كه من هم دو روز بعد اين مبلغ را به آنها پرداخت كردم.»

ظافر الشهري مدير پليس قطيف نيز با پرونده سازي عليه شهروندان اين منطقه و يورش به خانه هاي آنها به سرقت پول و جواهرات آنها اقدام مي كند.

اين كابوسي است كه ساكنان شهر الدمام نيز با آن مواجهند و ساكنان آن با يورش به خانه هايشان و اتهامات بي اساس و پس از آن باج خواهي روبرو هستند.
منبع: شبستانشيعه نيوز