ويژگي اصحاب امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف

يونُس بن عبدالرحمن از حضرت رضا عليه السلام روايت مي كند: آن حضرت پيوسته به دعا كردن براي حجّت يعني صاحب الزّمان عليه السلام دستور مي داد.

از جمله دعاهاي حضرت رضا عليه السلام براي حضرتش، دعايي است كه جناب يونُس بن عبدالرحمن نقل مي كند. در فقره اي از اين دعا، به اوصاف اصحاب خاصّ امام عصر عليه السلام پرداخته شده است. اين فقره عبارت است از:

اللَّهُمَّ وَ شُرَكَاؤُهُ فِي أَمْرِهِ، وَ مُعَاوِنُوهُ عَلَي طَاعَتِكَ، الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ حِصْنَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ مَفْزَعَهُ وَ أُنْسَهُ، الَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَوْلَادِ، وَ تَجَافَوُا الْوَطَنَ، وَ عَطَّلُوا الْوَثِيرَ مِنَ الْمِهَادِ، قَدْ رَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ، وَ أَضَرُّوا بِمَعَايِشِهِمْ، وَ فَقَدُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ، وَ حَالَفُوا الْبَعِيدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَي أَمْرِهِمْ، وَ خَالَفُوا الْقَرِيبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْ وِجْهَتِهِمْ، وَ ايْتَلَفُوا بَعْدَ التَّدَابُرِ وَ التَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِمْ، وَ قَطَعُوا الْأَسْبَابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حُطَامٍ مِنَ الدُّنْيَا. [1]

بارالها، اين افراد در انجام امر حضرت (امام زمان عليه السلام) سهيم هستند، و در مسير اطاعت و بندگي تو كمك كار و پشتيبان او مي باشند. آنها كساني هستند كه ايشان را پناهگاه، وسيله دفاع،

محلّ امن و اُنس حجّتت قرار داده اي. آنها كساني هستند كه (در راه تو) از خانواده و فرزندان روي گردان مي شوند، و ترك وطن مي كنند. نرمي و راحتي موقعيت هاي خويش را رها كرده، تجارتشان را كنار گذاشته،

و به معيشت زندگي خويش زيان مي رسانند. ايشان از محلّ اجتماع مردم دور مي شوند بدون آن كه از شهرهايشان خارج شده باشند.

با كساني كه به ظاهر نسبتِ دوري با آنها دارند امّا اين اصحاب را در امرشان كمك و ياري مي كنند، پيمان مي بندند ؛ در حالي كه با افرادي كه به ظاهر به ايشان نزديك مي باشند،

امّا اصحاب را از رسيدن به مقصودشان باز مي دارند، مخالفت مي كنند. ايشان با وجود مخالفت ها و جدايي هايي كه در روزگارشان ديده مي شود،

با يكديگر هم پيمان و متّحد مي باشند. ايشان ريسمان هاي به هم پيوسته جهت دستيابي به مال فناپذير دنيا را بريده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بحارالأنوار، ج 95،ص335 به نقل از جمال الاسبوع