3 راهكار براي ارتباط و توجه به امام زمان‌(عجل الله تعالي فرجه)

سه راهكار ارتباط و توجه به امام زمان را تقديم دوستداران حضرتش مي‌كند شايد نيم‌نگاه حضرتش؛ تلألويي از حيات معنوي را در قلبمان بيفروزد.

*چگونه مي‌توانيم با امام زمان‌(عجل الله تعالي فرجه) خود رابطه داشته باشيم؟

بعضي از راه‌هاي ارتباط و توجه با امام عبارتند از:

الف) معرفت امام‌(عليه السلام)

هرچه شناخت انسان نسبت به امام بيشتر باشد، امكان ارتباط روحي با او، بيشتر است؛ زيرا وقتي بدانيم كه امام حجت خدا بر زمين و آگاه به همه حالات است، هميشه خود را در محضر او حس مي‌كنيم و همين سبب توجه قلبي بيشتر نسبت به آن بزرگوار است كه منشا صلاح و اصلاح نفس انسان مي‌شود.

امام مهدي‌(عجل الله تعالي فرجه) فرموده است:

انا نحيط علما بانباءكم و لا يعزب عنا شييا من اخباركم

ما همه خبرهاي شما را مي دانيم و هيچ چيز از شما بر ما پنهان نيست.

ب) توسل به آن حضرت

توسل يعني براي رسيدن به هدف، از وسيله‌اي مناسب كمك بگيريم. در زندگي دنيا، مقصد ما خدا و رضاي اوست و براي رسيدن به اين هدف، بهترين وسيله، انسان كامل است كه نماينده خدا و حجت او و راهنماي بشر از سوي اوست و خداوند ما را به پيروي و هم‌راهي و توسل به امام دستور داده و فرموده: «و كونوا مع الصادقين» و طبق روايات فراوان مراد از صادقين، ايمه هدي(عليهم السلام) و آخرين آنها وجود مقدس امام مهدي‌(عجل الله تعالي فرجه) است كه بايد به آن حضرت متوسل شويم و از او براي پيمودن راه مستقيم الهي كمك بخواهيم و خود را تحت تربيت و تعليم او قرار دهيم.

از امام مهدي‌(عجل الله تعالي فرجه) نقل شده كه فرمودند:

ما ساخته شده و تربيت يافته خداييم و مردمان تربيت شده ما.[1]

و از امام رضا‌(عليه السلام) نقل شده كه فرمودند:

وقتي بلا و گرفتاري بر شما فرود آمد، به وسيله ما از خدا كمك بخواهيد و اين همان است كه خداوند فرموده: «و براي خداست اسم هاي نيكو، خدا را به آن اسم ‌ها بخوانيد».[2]

ج) دعا براي فرج آن بزرگوار

دعا بهانه بسيار خوبي براي ايجاد رابطه با امام زمان‌(عليه السلام) و تقويت آن است. چه زيباست كه ظهور مهدي‌(عجل الله تعالي فرجه) نهايت آرزوي يك مومن منتظر باشد و در همه جا و همه وقت براي تعجيل فرج او دعا كند؛ به اين وسيله رابطه روحي عميقي بين او و امامش برقرار مي‌شود و تاثير فراواني در جنبه رفتاري او مي گذارد و او را براي فرج آن حضرت آماده مي‌كند. راستي كسي كه شب و روز دغدغه فرج امام غايب خود را دارد و بزرگترين آرزويش ظهور مراد و محبوب اوست، به امام نزديك‌تر است يا آن كه حباب هاي فراواني بر فكر و ذهن او قرار گرفته و آرزو‌هاي كوچك و بزرگ مادي، فكر و ذهنش را به خود مشغول كرده و تمام همت و اقدام او را در چارچوب همان آرزوها محصور كرده است؟!

امام مهدي‌(عجل الله تعالي فرجه) فرمودند:

اكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم[3]

براي تعجيل فرج زياد دعا كنيد؛ به راستي كه فرج شما در آن است.


منبع: مهدويت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها

[1] - شيخ طوسي، الغيبه، ص258.

[2] - الاختصاص، ص252.

[3] - طبرسي، احتجاج، ج2، ص284.

شيعه نيوز