شيعيان در كشورهاي مختلف جهان حضور دارند اما افراد شيعه مذهب از برخي رفتار ها و اقدمات رنج مي برند و آن به خاطر اقداماتي است كه برخي حاكمان و هم پيمانان آن ها براي مبارزه با اين مذهب و كاهش فعاليت هاي علمي و فرهنگي و تعقيب علماء و پيروان شيعه انجام داده اند و انواع اتهامات را بر آن ها وارد كرده و مورد شكنجه قرار دادند و برخي را بازداشت و زنداني كردند يا كشتند.

اين حاكمان با آيين و شعاير شيعيان كه پيدا و پنهان آن را برگزار مي كنند مبارزه مي كنند به ويژه كه سازمان ها و جنبش هاي افراطي كه داراي تفكر افراطي وهابي هستند شيعيان را تكفير مي كنند و جان و اموال آن ها مباح مي دانند. افراطيون با اعتماد به فتواهاي گمراه كننده برخي كه براي مخدوش كردن چهره اسلام و كاشتن بذر تفرقه در بين مسلمين صادر مي شود دست به اين كار مي زنند.

در گزارش پيش رو آماري از شيعيان جهان و جنايت هايي كه عليه آن ها صورت گرفته ارايه مي شود:

نسبت شيعيان جهان:

- %25 مسلمانان جهان شيعه اند.

- %91 جمعيت ايران شيعه اند.

- %75 جمعيت بحرين شيعه اند.

- %75 جمعيت آذربايجان شيعه اند.

- %65 جمعيت عراق شيعه اند.

- %40 جمعيت يمن شيعه اند.

- %35 جمعيت لبنان شيعه اند.

- %30 جمعيت كويت شيعه اند.

- %20 جمعيت قطر شيعه اند.

- %19 جمعيت افغانستان شيعه اند.

- %15 جمعيت تركيه شيعه اند.

- %15 جمعيت هند شيعه اند.

- %15 جمعيت آلمان شيعه اند.

- (%10 - %15) جمعيت عربستان شيعه اند.

- %15 جمعيت پاكستان شيعه اند.

- %15 جمعيت انگلستان شيعه اند.

- %12 جمعيت سوريه شيعه اند.

- %10 جمعيت عُمان شيعه اند.

- %10 جمعيت امارات شيعه اند.

- %10 جمعيت آمريكا شيعه اند.

- %7 جمعيت تاجيكستان شيعه اند.

- %2.7 جمعيت اندونزي شيعه اند.

- %1 جمعيت مصر شيعه اند.

قربانيان شيعه در عراق:

- تعداد قربانيان جنايت پايگاه"سبايكر"حدود 1907نفر.

- شهادت 15 نفر و زخمي شدن 30 نفر در انفجار شهر كاظميه در مرداد امسال.

- شهادت 30نفر در حمله به حرم سيد محمد فرزند امام هادي (عليه السلام)

- شهادت 65 نفر و زخمي شدن 78 نفر در پي انفجار كاميون در شهر"الصدر".

- شهادت 324 و زخمي شدن 250 نفر در انفجار منطقه"الكراده شرقي"در بغداد.

- شهادت 9 نفر و زخمي شدن 52 نفر در انفجاري در استان بصره.

- سازمان تروريستي 4 اسير را با آتش اعدام مي كند.

- شهادت 140 نفر در انفجار شهر"آمرلي".

- شهادت 152 نفر در انفجاري در شهر"تلعفر".

- شهادت 117 نفر از زايران شيعه در حمله انتحاري نزديك شهر"حله".

- شهادت 202 نفر در انفجاري در شهر"الصدر".

- استفاده داعش از مخلوط كلر گاز دار با خردل در منطقه شيعه نشين"تازه"كه 409 نفر را گرفتار كرده و بيشتر آن ها كودكان و زنان بودند.

- انفجار در ضريح امامين عسكريين در شهر سامراء سال 2006.

- تعداد يتيمان شيعه در هر ماه به 200 نفر مي رسد.شيعيان بحرين

- %12 از شيعيان در قوه قضاييه هستند.

- %10 شيعيان در كميته ها و شركت هاي بزرگ هستند.

- شيعيان از سكونت در بيش از %40 اراضي بحرين منع مي شوند.

- حكومت بحرين 250 نفر از شيعيان را در سال هاي اخير لغو تابعيت كرده است.

- هييت وزيران از 29 نفر تشكيل شده كه 6 نفر آن ها شيعه اند و آن هم در وزارت خدماتي مشغول هستند.

- %15 شيعيان در قوه مجريه نقش دارند.

- %11 در نهادهاي نظامي و ديوان ملكي هستند.

- حداقل 38 مسجد در سرتاسر بحرين ويران شده است.

- بازداشت شيخ علي سلمان رييس جمعيت الوفاق بحرين.

- صدور حكم 15 سال زندان براي 57 نفر بازداشت شده شيعي.

شيعيان كويت

- 150 هزار نفر از شيعيان كويت تابعيت كويتي ندارند.

- شهادت 250نفر و زخمي شدن 202نفر در انفجار مسجد امام صادق (عليه السلام) در سال 2015 ميلادي.شيعيان عربستان

- اعدام روحاني ديني شيخ نمر توسط مقامات سعودي.

- بازداشت روحاني ديني شيخ حسين الراضي.

- هجوم نيروي زرهي عربستان به شهر شيعه نيشين"العواميه"و هدف قرار دان 21 ماشين شخصي.

- ويران كردن 7 خانه و 11 مكان تجاري در شهر "العواميه"توسط نيروهاي زرهي.

- شهادت يك نفر و زخمي شدن 19 نفر در انفجاري در مسجدي شيعي در شهر"نجران"

- كشته شدن 15 نفر كه يكي از آن ها زن بود و زخمي شدن 9 نفر در پي حمله تروريستي در حسينيه"الحيدريه".

- ويراني 7 مسجد شيعه در شهر مدينه منوره توسط مقامات سعودي.

- زنداني كردن يك روحاني ديني به مدت پنج سال به خاطر جمع كردن كمك براي فقراء.

- بازداشت 11 كودك شيعي بدون اينكه وجود هيچ قانوني براي حمايت از حقوقشان.

- كاهش حقوق يك ماه كامل كارمند شيعي به خاطر اينكه گوشي همراه او داراي"اذان شيعي"بوده است.

- حكم زندان به مدت 11 سال براي يك فعال شيعي به خاطر شركت در تظاهرات.شيعيان منطقه"هزاره"افغانستان

- ربوده شدن 30 نفر شيعه توسط نظاميان طالبان.

- ربوده شدن 4 نفر شيعه و كشته شدن آن ها توسط طالبان.

- ذبح هفت نفر شيعه كه سه نفر آنها زن و كودك بودند توسط طالبان.

- كشته شدن 80 نفر و زخمي شدن 230 نفر در انفجار انتحاري توسط گروهك تروريستي تكفيري داعش.

- آزادي 8 گروگان را كه تابعيت شيعي داشتند توسط مقامات افغان.شيعيان نيجريه

- كشتار 600 نفر توسط مقامات نيجريه.

- پيدا شدن 350 جسد از شيعيان در قبرستان دسته جمعي در شمال نيجريه.

- حدود 730 نفر از مردان و زنان شيعي از سال 2015 مفقود شده اند.

- شهادت 21 نفر شيعي در انفجاري در هييت عزاداري شيعيان.

- كشته شدن 348 از اقليت شيعه توسط ارتش نيجريه.

- مجهول بودن سرنوشت بيش از 800 شهروند شيعي در حمله خونبار ارتش به شهرك شيعه نشين"زاريا".

- شهادت 33 نفر در حمله نيروهاي امنيتي در راهپيمايي روز جهاني قدس.شيعيان پاكستان

- شهادت 15 نفر در شهر كويتا در جنوب غرب پاكستان در پي انفجار انتحاري.

- صدور حكم زندان براي سه نفر و جريمه آن ها به اتهام تبليغ مذهب شيعه.

- ذبح يك جوانان شيعي به خاطر پوشيدن لباسي كه روي آن نوشته شده بود "ياعلي".

- شهادت 16 نفر و زخمي شدن 36 نفر در انفجار انتحاري در دسته عزاداري شيعيان.
شيعه نيوز