به گزارش«شيعه نيوز»"پيامبر اسلام فقط براي يك گروه به نام مسلمانان نيامده است.پس قرآن يك راهنما براي همه انسان هاست وپيامبر نيز يك الگوي كامل براي همه بشريت است”

اين سخن عبارتي است از دكتر"كريس هيور” انديشمند مسيحي كه در گفتگويي صميمانه با خبرنگار شفقنا در لندن از باورها وشناخت خود نسبت به اسلام مي گويد وشخصيت پيامبر خاتم (ص) را شخصيتي ممتاز در تاريخ بشريت مي داند كه آموزه هاي بي نظير وي همواره راهگشايي بوده است براي بشر سرگشته ديروز امروز وهمه اعصار پيش رو.

دكتر كريس هيور كه قبل از هر چيز خود را يك معلم مي داند سخنان خود را ابتدا اينگونه آغاز مي كند:براي من اين موضوع بسيار مهم است كه چطور يك مسيحي در دنياي غرب مي تواند با جهان اسلام ارتباط برقرار كرده ونسبت به آن شناخت پيدا كند واين براي يك مسيحي كار مناسبي است زيرا در نهايت ما دو تشكل ديني مسلمان ومسيحي هستيم كه در مقابل يك خداي واحد قرار مي گيريم خدا را ستايش مي كنيم وبه او پاسخگو هستيم.

وي ادامه داد: به همين خاطر يكي از انگيزه هاي من در زندگي هميشه اين بوده است كه از خودم بپرسم چطور من در روز رستاخيز به خداوند پاسخ خواهم داد اگر خداوند از من بپرسد كه من مردم با ايمان ديگري را فرستادم تا در كنار تو زندگي كنند وتو چه توجهي كردي وچه چيزي از راه وروش اسلام آموختي آنگاه چه پاسخي خواهم داد.

دكتر كريس هيوردر ادامه گفت وگوي خود با شفقنا تاكيدكرد:از اين رو من بعنوان يك مسيحي اعتقاد دارم كه همه ما مسيحيان وانسان ها بايد چيزي از اسلام و آنچه كه خداوند در نهاد مسلمانان وقرآن وپيامبر اسلام نهاده بياموزيم. اين كاري ارزشمند براي يك انسان با ايمان است زيرا در مقابل خداوند مسيول است.

وي تصريح كرد: نكته مهم ديگر اين است كه ما بايد براي عدالت صداقت واقعيت وديگر فضايل بالاي انساني در جامعه كار كنيم. پس وقتي يك جامعه در باره اسلام چيزي نمي داند وتعصبات وفهم هاي غلط زيادي دارد وظيفه هر فردي كه معتقد به خداوند مي باشد اين است كه به فهم ويادگيري مردم كمك كند واين كمك كردن به يادگيري ديگران بسيار مهم است براي آنكه ما در يك جهان تحريف شده نيمه حقيقي زندگي مي كنيم. براي همين ما بايد به مردم كمك كنيم كه تمام واقعيت ها را در باره سنت هاي اديان ديگر درك كنند حتي اگر اين حقيقت ما را در يك موقعيت بدي قرار دهد.

وي خاطرنشان كرد: اين وظيفه من است كه آموزش دهم قرآن وآموزش هاي اسلام اصلاح كننده برخي از اشتباهاتي است كه در طول قرن ها از زمان عيسي پيامبر در سنت هاي مسيحي رخنه كرده اند.

اين انديشمند مسيحي با اشاره به ضرورت انكار ناپذير تقويت تعامل در ميان جوامع متنوع بشري سخنان خود را اينگونه ادامه مي دهد:ما بايد از خودمان بپرسيم كه چطور مي توانيم يك جامعه عادل بسازيم تا در آن تمام شهروندان از هر ديني كه هستند حق اين را داشته باشند كه در كمال آزادي دين خود را حفظ كرده ودر عين حال در كنار ديگر افراد جامعه زندگي كنند وهر آنچه كه در گنجينه معرفت خود دارند با يكديگر قسمت كنند.

وي افزود:من هميشه دوست دارم به مردم يادآوري كنم كه اسلام در انحصار مسلمانان نيست. قرآن هيچگاه نگفته است كه اين يك كتاب راهنما متعلق به يك گروه از مردم به نام مسلمانان است. پيامبر اسلام فقط براي يك گروه به نام مسلمانان نيامده است. پس قرآن يك راهنما براي همه انسان هاست وپيامبر اسلام(ص) نيز يك الگوي كامل براي همه بشريت است.

وي تاكيد كرد:ما بايد راهي را بيابيم وآن را به روي همه باز كنيم تا آنها بتوانند از اين منابع رهنمودهاي خدا را از طريق قرآن وزندگي پيامبر(ص) بيرون بكشند.

دكتر كريس هيور در پاسخ به سوال خبرنگار شفقنا در خصوص شخصيت پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) مي گويد:قبل از هر چيز مايلم بگويم كه متاسفانه هزارو چهارصد سال است كه درك اشتباه سوء تفاهم در جدال ها حملات ودروغ در باره حضرت محمد(ص) وجود داشته است. به همين خاطر مهمترين كاري كه ما بايد در اين باره انجام دهيم اين است كه به يك فهم جديد در غرب در باره زندگي فعاليت ها و آموزه هاي پيامبر اسلام برسيم. زيرا كسي نمي تواند اسلام را بفهمد بدون آنكه شخصيت وسهم پيامبر را در رشد اسلام درك كند.

وي اذعان داشت:از نظر من ما مسيحيان بايد به يك ارزيابي جديد در باره حضرت محمد(ص) برسيم. زيرا در گذشته اين موضوع هميشه يكي از موارد حملات وجدال در اسلام قرار گرفته. به اين معني كه اگر شما به پيامبر حمله كنيد اسلام نيز به همراه او سقوط خواهد كرد.

وي افزود: پس يكي از چيزهايي كه من تلاش كردم انجام دهم اين است كه سعي كردم بخش هايي از زندگي آن حضرت را مورد توجه قرار دهم كه اودر آنها فضيلت هاي استثنايي بشر را به نمايش مي گذارد.آن نوع از فضيلت هايي كه هر انساني مي تواند آن را درك كند وبه آنها احترام بگذارد وسپس آنها را وارد يك رابطه اي با پيامبر اسلام مي كند بعنوان يك الگوي بشري كه چطور مي شود يك زندگي انساني با نجابت صداقت عدالت افتخار وشفقت داشت.

اين انديشمند مسيحي تصريح كرد:اگر ما اسلام را به عنوان يك"دين فطري” وحالت طبيعي بشر بدانيم وبه ديگران معرفي كنيم بعد وقتي كه راجع به اسلام آموزش مي دهيم بايد اين آموزش ها با قلب هر انساني صحبت كند. شايد آنها با همه موضوعات موافق نباشند اما حداقل بايد بتوانند بگويند كه اين براي من يك احساس انساني مشابهي ايجاد مي كند واين روش تاثير بسيار زيادي بر روي غير مسلمانان دارد براي انكه ديدگاه آنان را تغيير مي دهد وديگر اينكه به آنها روش هاي جديد زندگي را مي آموزد وآنان را به اين فكر وا مي دارد كه مي توانند عناصري از آموزه هاي اسلامي را در زندگي خود بكار گيرند.

وي ادامه داد:واين مي تواند در يك روند تدريجي آهسته آهسته مردم را با آموزه هاي ارزشمند اسلام آشنا سازد تا شايد در دنياي متلاشي شده مدرن برخي از اين آموزه ها در راه نجات بشر موثر واقع گردد.

دكتر كريس هيور انديشمند و اسلام شناس مسيحي ايرلندي است كه از سي سال پيش مطالعات خود را در باره شناخت اسلام آغاز نموده و طي سال هاي متمادي كلاس ودوره هاي گوناگون را به منظور معرفي درست اسلام در جامعه غربي برگزار كرده است.

وي همچنين چندين جلد كتاب به منظور فهم اسلام با روش هاي ساده براي افراد مبتدي كه علاقه مند به فراگيري اسلام هستند به چاپ رسانده است.

آخرين كتاب وي"راهنماي كوتاه براي فهم اسلام” نام دارد كه با كمك وحمايت مركز اسلامي انگليس در سال دوهزارو چهارده به چاپ رسيد.

منبع: شفقناشيعه نيوز