معرفي كتاب «شفاعت و زيارت»

خبرگزاري فارس: كتاب «شفاعت و زيارت» نوشته جمعي از محققان كه برگرفته‌ از آثار آيت‌الله جعفر سبحاني است، توسط كانون انديشه جوان منتشر شد. به گزارش خبرگزاري فارس، اين كتاب از دو بخش شفاعت و زيارت اهل قبور تشكيل شده است. در ابتداي اين كتاب در معناي شفاعت آمده است: هنگامي كه سخن از جرم و گناه و محكوميت كسي به ميان مي‌آيد، و شخصي پا به ميان مي‌گذارد و گنهكار يا مجرم را با پادرمياني و وساطت از مرگ يا زندان نجات مي‌‌بخشد، مي‌گوييم: فلاني در حق او شفاعت كرد.
واژه «شفاعت» از ماده «شفع» به معناي جفت گرفته شده است. از آن روي به وساطت براي رهايي گنهكار، شفاعت گفته مي‌شود كه جايگاه شفاعت‌گر و نيروي تاثير او، با عوامل نجاتي كه در وجود شفاعت شونده هست _ هرچند اندك باشد _ ضميمه و جفت مي‌شوند و هر دو به كمك هم، موجب رهايي گنهكار مي‌گردند.
در ادامه آمده است: شفاعت اولياي خدا براي گنهكاران، در ظاهر اين است كه آنان به دليل جايگاه خاص خويش در پيشگاه خداوند، به اذن خدا و با ضوابط خاصي كه جنبه كلي دارد _ نه فردي _ مي‌توانند براي مجرمان و گنهكاران وساطت كنند، و با دعا و نيايش، از خداوند بزرگ بخواهند كه از كوتاهي و گناه آنان در گذرد. البته شفاعت كردن و پذيرفته شدن شفاعت آنان، در گرو شرايطي است كه برخي مربوط به گنهكار، و برخي مربوط به مورد شفاعت، يعني گناه است. به بيان ديگر، شفاعت، همان ياري اولياي خدا است _ به اذن خدا _ به كساني كه در عين گنهكار بودن، پيوند معنوي خود را با خدا، و پيوند روحي خويش را با اولياي خدا حفظ كرده و آن را به كلي قطع نكرده‌اند.
كتاب «شفاعت و زيارت» با 165 صفحه، شمارگان 2500 نسخه و قيمت 1700 تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.


سايت فطرت